Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Bu görevliler; yol göstermek, refakat ya da korunmasına verilen kişilerin güvenliğini sağlamak, görevlerini yaparken karşılaşacakları, karşı koymaları savuşturmakla görevli ve yetkilidirler. Suç faili olarak aranan kişilerin, izlenmesi ve...

T C. Anayasa Mahkemesi

T C. Anayasa Mahkemesi İkinci derece olarak da adlandırılan asıl derece kanun yolları, bir hükme karşı gidilip gidilememesine göre istinaf ve itiraz olarak ikiye ayrılır. İtiraz kanun yolu, hüküm dışındaki kararlara karşı kabul edilmiştir. İtiraz kanun yolunda itiraz...